Mjesec: srpanj 2020.

Davor Katunarić: Zašto demokracija nije loša?

Hereze, Ogledi

U demokraciji bismo trebali upravo točno podjednako suodlučivati o upravljanju svojom državom, svačiji glas ima jednaku težinu....

Read More
Close