Mjesec: siječanj 2022.

Jakob Filić: Zlatno doba žutila

Hereze, Književnost, Kritike

Godine 2009. s premijerskog mjesta odstupa Ivo Sanader. Iako u hrvatskom kolektivnom pamćenju još ni danas nisu razjašnjene glavne...

Read More

Victor Davis Hanson: Wokeness is a luxury Eastern Europe can’t afford

Bābilim

In the destiny of the United States and the West today, many see a replication of the fall of the Roman Empire. What is your opinion on...

Read More

Victor Davis Hanson: Zapad je dekadentan, Istočna Europa ne može si priuštiti biti ‘woke’

Hereze, Razgovori

Jedan od najvećih živućih stručnjaka za antičku vojnu povijest, Victor Davis Hanson profesor je emeritus na California State...

Read More

Filip Đukić: Austrija, virus i kultura terora

Hereze, Koronavirus, Ogledi

Austrija, zemlja u kojoj sam boravio dio 2020. godine i cijelu 2021. godinu, postala je pozornicom najsnažnijih restrikcija u cijeloj...

Read More

Saša Vuković: ‘Infiltracija’ – pokušaj racionalizacije kaosa u suvremenoj Crkvi?

Hereze, Kritike

Duže od stoljeća, masoni, liberali i modernisti infiltrirali su se u Katoličku Crkvu kako bi njen nauk, njenu liturgiju i njenu misiju...

Read More

Ema Botica: Govori se da običnog čovjeka umjetnost ne zanima. Što ako je obratno?

Hereze, Kritike

Tisja Kljaković Braić umjetnica je za koju je većina ljudi prvi put čula preko društvenih mreža. Još jedan je to primjer kako...

Read More

Alain de Benoist: Société de contrôle et de surveillance d’un genre jamais vu

Bābilim

Monsieur de Benoist, sommes-nous entrés dans un monde post-libéral où les normes de la démocratie libérale ne sont plus...

Read More

Alain de Benoist: Krećemo se prema društvu kontrole neviđenih razmjera

Hereze, Razgovori

Desetljećima ozloglašen u medijskoj srednjoj struji, Alain de Benoist poticajan je mislioc. Kao jedan od baštinika francuskome društvu...

Read More

Marino Badurina: Kako je Zapad izgubio polovicu mozga

Hereze, Koronavirus, Ogledi

Strah, panika i depresija neprijatelji su ne samo slobode i zdravlja, nego i kreativnosti, domišljatosti, rješavanja problema....

Read More
Close