Krešimir Džoić: Uspon platforme Možemo! dio je širih političkih previranja na ljevici

Kolumne i osvrti, Nove hereze, Politika i društvo

Iznenađenje parlamentarnih izbora 2020. u Hrvatskoj svakako je bila grupa lijevih stranaka...

Read More

Ilija Aščić: Tako je govorio Jurij Bezmjenov

Kolumne i osvrti, Nove hereze, Politika i društvo, Popularne objave • One Comment

“Kao što sam već spomenuo, izloženost istinitim informacijama više nije bitna. Osoba koja...

Read More

Davor Katunarić: Zašto demokracija nije loša?

Nove hereze, Politika i društvo

U demokraciji bismo trebali upravo točno podjednako suodlučivati o upravljanju svojom državom,...

Read More

Krešimir Džoić: Uspon platforme Možemo! dio je širih političkih previranja na ljevici

Kolumne i osvrti, Nove hereze, Politika i društvo

Iznenađenje parlamentarnih izbora 2020. u Hrvatskoj svakako je bila grupa lijevih stranaka...

Read More

Ilija Aščić: Tako je govorio Jurij Bezmjenov

Kolumne i osvrti, Nove hereze, Politika i društvo, Popularne objave • One Comment

“Kao što sam već spomenuo, izloženost istinitim informacijama više nije bitna. Osoba koja...

Read More
(Visited 8 times, 1 visits today)
Close