Oznaka: Davor Velnić

Davor Velnić: Misterij Hulkovih hlača

Hereze, Ogledi

Znamo kako to već ide kod američkih super strip-junaka 20. i 21. stoljeća: na poticaj svima nepoznate i nezamislivo moćne sile,...

Read More
Close